کد خبر: 1386 ، سرويس: عکس
تاريخ انتشار: 20 تير 1392 - 13:31
تصاویر:عاقبت مهربونی کردن یک زن به بزها

برازجان نیوز: تصاویر حمله بزها به یک زن در مزرعه حیوانات در کانکتیکات
لينک خبر:
http://www.borazjannews.com/fa/posts/1386