کد خبر: 620 ، سرويس: استان بوشهر
تاريخ انتشار: 26 آبان 1391 - 16:40
گلستان و بوشهر پربارش‌ترین و کم بارش‌ترین استانهای ایران

گلستان و بوشهر به ترتیب پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده اند. همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، استان های بوشهر، کرمان و یزد به عنوان استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.


به گزارش « برازجان نیوز » حجم بارش های استان گلستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۳۸ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش استان گلستان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، پنج درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۴۲ درصد افزایش نشان می دهد.

پس از این استان، گیلان با ۹۴ میلیمتر و مازندران با ۹۰ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۷۳ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵۳ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان مازندران نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۶۱ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۹ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، استان های بوشهر، کرمان و یزد به عنوان استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

بر اساس این گزارش، استان بوشهر با دو میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان کرمان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۵ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان کرمان سه میلیمتر بارش رخ داده است.

همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، در استان یزد سه میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله با ۴۰ درصد کاهش گزارش شده است.

(ایسنا)

لينک خبر:
http://www.borazjannews.com/fa/posts/620